ترتیب بر اساس:
سعیده حبیبی، امیر جلیلی، شاهین اسعدی، مهسا جمالی، گلنساء ولی زاده، سمانه ساده دل، محمدحسین مبلغ حسینی، مونا حبشی زاده، سهیل نعمتی سعیده حبیبی
ناشر: عمیدی - شهریور 1398
810000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 560000 ریال
سعیده حبیبی، امیر جلیلی، شاهین اسعدی، مهسا جمالی، گلنساء ولی زاده، سمانه ساده دل، محمدحسین مبلغ حسینی، مونا حبشی زاده، سهیل نعمتی سعیده حبیبی
ناشر: عمیدی - شهریور 1398
810000 ریال
امیر جلیلی، شاهین اسعدی، محیا فتاحی، مونا حبشی زاده امیر جلیلی
ناشر: عمیدی - بهمن 1398
890000 ریال
شاهین اسعدی، ناصر شاگردی اسماعیلی، الهه فیاضیان، مونا حبشی زاده، امیرحسین کیانی شاهین اسعدی
ناشر: عمیدی - فروردین 1402
3000000 ریال
شاهین اسعدی، مونا حبشی زاده، حدیث جعفری، ملیحه کرک آبادی، مریم قلعه وند شاهین اسعدی
ناشر: عمیدی - آبان 1402
6500000 ریال
سعیده حبیبی، شاهین اسعدی، محمدرضا میرعمادی، مونا حبشی زاده، سهیل نعمتی، سمیرا بدخشان سعیده حبیبی
ناشر: پژوهشهای دانشگاه - تیر 1399
450000 ریال
شاهین اسعدی، محمدرضا میرعمادی، حسین امجدی، مونا حبشی زاده شاهین اسعدی
ناشر: پژوهشهای دانشگاه - شهریور 1398
320000 ریال
زهرا قلی زاده، امیر جلیلی، شاهین اسعدی، حسین امجدی، مونا حبشی زاده، مینا نیک نیا، سمیرا بدخشان زهرا قلی زاده
ناشر: پژوهشهای دانشگاه - تیر 1399
400000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد