ترتیب بر اساس:
فرهاد قاسمی، علیرضا استواری (ویراستار) فرهاد قاسمی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - 1402
2300000 ریال
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
600000 ریال 480000 ریال
فرهاد قاسمی، داود رمضانی (ویراستار) فرهاد قاسمی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - 1402
2900000 ریال 2610000 ریال
فرهاد قاسمی فرهاد قاسمی
ناشر: میزان - 1402
4700000 ریال
ناشر: میزان - 1401
2950000 ریال
فرهاد قاسمی فرهاد قاسمی
ناشر: میزان - 1395
150000 ریال
ناشر: میزان - خرداد 1394
140000 ریال
فرهاد قاسمی، مسعود قدسی فرهاد قاسمی
ناشر: راز نهان - آبان 1390
35000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد