ترتیب بر اساس:
بهروز یحیی، فاطمه فوقانی (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار)، انسیه ترکمان(گرافیست)، سیدعادل سیدی(گرافیست) بهروز یحیی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
1350000 ریال 1215000 ریال
کریس وارد، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کریس وارد
ناشر: آدینه - 1400
280000 ریال 224000 ریال
بهروز یحیی، منصوره حاجی زاده، علیرضا کاهیدوند، فاطمه فوقانی (ویراستار)، نرگس مشایخی (ویراستار)، مرجان نژادایران (ویراستار) بهروز یحیی
ناشر: مهر و ماه نو - دی 1402
3450000 ریال 3105000 ریال
بهروز یحیی، علیرضا کاهیدوند (ویراستار)، فاطمه فوقانی (ویراستار)، رعنا جمالی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست) بهروز یحیی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
1350000 ریال 1215000 ریال
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش، محمدرضا انصاری (ویراستار)، درویشعلی ابراهیمی (ویراستار)، فاطمه فوقانی (ویراستار)، بهنام شاهنی (ویراستار) هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - تیر 1399
450000 ریال
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش، فاطمه فوقانی (ویراستار) هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - دی 1398
310000 ریال
فاطمه فوقانی، فاطمه هادی پور فاطمه فوقانی
ناشر: نیلبرگ - شهریور 1392
25000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد