ترتیب بر اساس:
اسکات لیتین، دنیس کورتیس، هاگ اسمیت، جرج بارتلی، ویکتور تراستک، علیرضا عزیزآهاری (مترجم)، آزاده بستانی (مترجم)، محمد رضائیان (مترجم)، مهدی نصراصفهانی (مترجم) اسکات لیتین
ناشر: تیمورزاده، طبیب - خرداد 1393
950000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
علیرضا عزیزآهاری (گردآورنده)، هادی احمدی آملی (گردآورنده)، شهرزاد شیخ حسنی (گردآورنده)، شهرام گوران (گردآورنده)، انوش آذرفر (گردآورنده)، هما سبزاری (گردآورنده)، امید رضایی (گردآورنده)، طاهر انتظاری ملکی (گردآورنده)، طلا پورلک (گردآورنده)، ژیلا خامنیان (گردآورنده)، یلدا روان شاد (گردآورنده)، سعیدرضا شهامی (گردآورنده)، پرهام معروفی (گردآورنده)، علی مکاتب (گردآورنده)، سویل نصیرمحترم (گردآورنده) علیرضا عزیزآهاری (گردآورنده)
ناشر: تیمورزاده، طبیب - مرداد 1390
24500 ریال
اسکات لیتین، دنیس کورتیس، هاگ اسمیت، جرج بارتلی، ویکتور تراستک، علیرضا عزیزآهاری (مترجم)، آزاده بستانی (مترجم)، محمد رضائیان (مترجم)، مهدی نصراصفهانی (مترجم) اسکات لیتین
ناشر: تیمورزاده، طبیب - خرداد 1393
950000 ریال
شاهین انصاری (مترجم)، امجد برزنجه (مترجم)، محمدرضا بیگدلی (مترجم)، هادی قدیمی (مترجم)، علیرضا عزیزآهاری (مترجم)، کاوه حاجی فتحعلیان (مترجم) شاهین انصاری (مترجم)
ناشر: تیمورزاده، طبیب - مهر 1387
علیرضا عزیز آهاری (مترجم)، نعمت الله خوانساری (زیرنظر) علیرضا عزیز آهاری (مترجم)
ناشر: تیمورزاده، طبیب - اردیبهشت 1388
292000 ریال
ویلیام هرینگ، امیرسجاد مونسی سهی (مترجم)، علی سعادت رشتی (مترجم)، نازنین ملکی (مترجم)، محمدرضا خالقی (ویراستار)، علیرضا عزیزآهاری(مقدمه) ویلیام هرینگ
ناشر: تیمورزاده - دی 1401
نمایش 1 - 6 از 6 مورد