ترتیب بر اساس:
سی برنی براون، اکرم کرمی (مترجم)، محمدعلی معصومی (ویراستار) سی برنی براون
ناشر: صابرین - آبان 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 560000 ریال
سی برنی براون، فاطمه مختاری (مترجم) سی برنی براون
ناشر: آسمان نیلگون - آذر 1402
595000 ریال 535500 ریال
سی برنی براون، سمیه جوادیان (مترجم)، نجمه السادات هاشمی (ویراستار) سی برنی براون
ناشر: یوشیتا - آذر 1402
1700000 ریال 1530000 ریال
ناشر: آموزه - اردیبهشت 1397
3400000 ریال 3060000 ریال
سی برنی براون، فرح رادنژاد (مترجم)، آزاده رادنژاد (مترجم) سی برنی براون
ناشر: آموزه - خرداد 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
ناشر: کتاب ارجمند - تیر 1399
240000 ریال 204000 ریال
سی برنی براون، سکینه خزایی (مترجم)، عوض لطیفی (ویراستار) سی برنی براون
ناشر: باغ فکر - فروردین 1401
550000 ریال
سی برنی براون، آزاده رادنژاد (مترجم) سی برنی براون
ناشر: آموزه - آذر 1399
1050000 ریال
سی برنی براون سی برنی براون
ناشر: آسمان نیلگون - خرداد 1395
1695000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد