جستجوی دقیق تر
دسته بندی:

موضوع:
ترتیب بر اساس:
میترا علیزاده، سیده معصومه احمدی (ویراستار) میترا علیزاده
ناشر: آکادمی علوم - دی 1402
1500000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 560000 ریال
سیده معصومه احمدی، عباس پورحسین گیلاکجانی (ویراستار) سیده معصومه احمدی
ناشر: آکادمی علوم - دی 1402
1500000 ریال
سیده معصومه احمدی، عباس پورحسین گیلاکجانی (ویراستار) سیده معصومه احمدی
ناشر: آکادمی علوم - دی 1402
2000000 ریال
فرزانه فرضی، بهناز یوسفی، سیده معصومه احمدی (ویراستار) فرزانه فرضی
ناشر: آکادمی علوم - دی 1402
2000000 ریال
عباس پورحسین گیلاکجانی، محمدرضا احمدی، نرجس بانو صبوری، سیده معصومه احمدی (ویراستار) عباس پورحسین گیلاکجانی
ناشر: آکادمی علوم - دی 1402
1000000 ریال
سیده معصومه احمدی، آتوسا فرشباف ابریشمی (ویراستار) سیده معصومه احمدی
ناشر: آکادمی علوم - دی 1402
2000000 ریال
سیده معصومه احمدی، آتوسا فرشباف ابریشمی (ویراستار) سیده معصومه احمدی
ناشر: ندای کوروش - مهر 1402
1800000 ریال
عرفان راهیمی، سیده معصومه احمدی (ویراستار) عرفان راهیمی
ناشر: آکادمی علوم - شهریور 1402
1500000 ریال
عباس پورحسین گیلاکجانی، حسین خزائی، ریحانه شیخی بهدانی، سیده معصومه احمدی (ویراستار) عباس پورحسین گیلاکجانی
ناشر: آکادمی علوم - دی 1402
1500000 ریال
ناشر: آکادمی علوم - فروردین 1402
1000000 ریال
عباس جلیل نژادماسوله، سیده معصومه احمدی (ویراستار) عباس جلیل نژادماسوله
ناشر: آکادمی علوم - دی 1402
1000000 ریال
عباس جلیل نژاد، سیده معصومه احمدی (ویراستار) عباس جلیل نژاد
ناشر: آکادمی علوم - خرداد 1402
1000000 ریال
علی سروش، کامران وفایی ده باغی، علیرضا جان بخش، ندا ساعدپناه، حیدرعلی قشقایی، سیده معصومه احمدی، فاطمه بقائی، سیده اعظم رحیمی علی سروش
ناشر: سنجش و دانش، گروه آموزشی مدرس - تیر 1398
400000 ریال
علی خلخالی، سمیرا پالی، سیده معصومه احمدی علی خلخالی
ناشر: آکادمی علوم - فروردین 1403
3000000 ریال
سیده معصومه احمدی، آتوسا ابریشمی (ویراستار) سیده معصومه احمدی
ناشر: آکادمی علوم - دی 1402
1000000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد