جستجوی دقیق تر
دسته بندی:

موضوع:
ترتیب بر اساس:
بی.اس. پاور، حسن دانایی فرد (مترجم)، بهنام شهائی (مترجم)، سیدحسن کاظمی (ویراستار) بی.اس. پاور
ناشر: صفار - مهر 1392
80000 ریال 72000 ریال
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
سیدحسن کاظمی سیدحسن کاظمی
ناشر: دوراندیشان - مرداد 1394
260000 ریال
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی - شهریور 1394
150000 ریال
ناشر: صعود - فروردین 1394
230000 ریال
سیدحسن کاظمی سیدحسن کاظمی
ناشر: صعود - دی 1393
135000 ریال
مریم نصیری (مترجم)، آمنه انوشه پور (مترجم)، سیدحسن کاظمی (ویراستار)، علی کیانی راد (ویراستار) مریم نصیری (مترجم)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - فروردین 1394
120000 ریال
مجتبی پالوج (ویراستار)، سیدحسن کاظمی (زیرنظر)، اسماعیل نصراصفهانی (گردآورنده) مجتبی پالوج (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - اسفند 1393
120000 ریال
سیدحسن کاظمی سیدحسن کاظمی
ناشر: مرتضی - تیر 1387
30000 ریال
گلبرگ ذبیحیان (ویراستار)، داود رفیعی (ویراستار)، سیدرضا سجودی(زیرنظر)، نادر پوربیگ(گردآورنده)، منصور سعیدی(گردآورنده)، ناصر نصرتی صدقیانی(گردآورنده)، سیدحسن کاظمی(گردآورنده) گلبرگ ذبیحیان (ویراستار)
ناشر: دادگستری کل استان تهران - اسفند 1402
2336000 ریال
ناصر نصرتی صدقیانی (ویراستار)، داود رفیعی (ویراستار)، رضا ترنج مهرگان(تدوین)، سیدحسن کاظمی(تدوین)، سیدرضا سجودی(زیرنظر) ناصر نصرتی صدقیانی (ویراستار)
ناشر: دادگستری کل استان تهران - اسفند 1402
2752000 ریال
محمدسامی محمدعلی، سیدحسن کاظمی (مترجم) محمدسامی محمدعلی
ناشر: رزقی - 1382
9000 ریال
سیدحسن کاظمی(تدوین)، مجتبی پالوج(تدوین)، جهانبخش امامی(تدوین) سیدحسن کاظمی(تدوین)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی، اداره پردازش یافته - مرداد 1398
750000 ریال
سیدحسن کاظمی، مجتبی پالوج، صادق حبیبی، آتوسا بختیاری (ویراستار) سیدحسن کاظمی
ناشر: مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - آبان 1398
750000 ریال
سیدحسن کاظمی، مجتبی پالوج، جهانبخش امامی سیدحسن کاظمی
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - بهمن 1398
1440000 ریال
ناصر نصرتی صدقیانی (ویراستار)، داود رفیعی (ویراستار)، سیدحسن کاظمی(تهیه و تنظیم)، سیدرضا سجودی(زیرنظر)، مهرداد یزدانی(زیرنظر) ناصر نصرتی صدقیانی (ویراستار)
ناشر: دادگستری کل استان تهران - اسفند 1402
6425000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد