ترتیب بر اساس:
بهروز یحیی، فاطمه فوقانی (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار)، انسیه ترکمان(گرافیست)، سیدعادل سیدی(گرافیست) بهروز یحیی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
1350000 ریال 1215000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
زهرا جالینوسی، مریم نظری، پیمان خوش راه، ریحانه شعبان زاده، محمدابراهیم مازنی، زهرا خردمند، سیده مریم طاهری، مهناز سخاوت زاده، سحر درویشی، حسن بلند، منیره السادات هاشمی، میلاد حزنیان، مجتبی احمدوند، مجید قدیمی، کیمیا توکلی، عاطفه جعفری سیاوشانی، پوریا کلانتری (ویراستار)، محمد پوررضا (ویراستار)، حسین اله وردی (ویراستار)، جواهر باب (ویراستار)، پیام ابراهیم نژاد (ویراستار)، علیرضا محمدی (ویراستار)، محمد غریبی (ویراستار)، نازنین مهدوی (ویراستار)، سیده هلیا فضل آذر (ویراستار)، سمیه خادمان (ویراستار)، زهرا حسن زاده (ویراستار)، سمیه بابابیگی (ویراستار)، سلیمان علی محمدی (ویراستار)، آیدین مصطفی زاده (ویراستار)، مهدیه شریفی (ویراستار)، نسیم علی اکبری (ویراستار)، میلاد عزیزی (ویراستار)، صالح احصایی (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار)، محمد آقاصالح (ویراستار)، سعید ابراهیمی (ویراستار)، کیارش پورمهدی (ویراستار)، مختار حسامی (ویراستار)، فاطمه قادری (ویراستار)، رضا خبازها (ویراستار)، معصومه ارچندانی (ویراستار)، عرفان وکیلی (ویراستار)، سیدمحمد معروفی (ویراستار)، هاجر سلیمی خاتونی (ویراستار)، وجیهه صادقی (ویراستار)، محمدجواد نوری (ویراستار)، محمد ملکی (ویراستار)، سعید ستوده مهر (ویراستار)، اسماعیل شریف کاظمی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست) زهرا جالینوسی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
3300000 ریال 2970000 ریال
آیدانا رستمی، امیر محمدبیگی، یلدا حجتی (ویراستار)، امیرحسین بلبلی (ویراستار)، مهسا اصغری (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار)، بهاره امین ترابی(گرافیست)، احمد تاجیک اصل(گرافیست)، نسرین صفری(گرافیست) آیدانا رستمی
ناشر: خیلی سبز - مرداد 1402
2100000 ریال 1890000 ریال
بهروز یحیی، وجیهه صادقی (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار)، انسیه ترکمان(گرافیست) بهروز یحیی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
1350000 ریال 1215000 ریال
پری ناز گلپایگانی، زهرا نعمتی، نیلوفر شیرخدایی نادر، علی نوری (ویراستار)، زهرا محبوبی نژاد (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار)، احمد منصوری (ویراستار)، انسیه ترکمان(گرافیست) پری ناز گلپایگانی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - دی 1402
3000000 ریال 2700000 ریال
فاطمه اکران، آیدانا رستمی، مجید قدیمی، نیلوفر شیرخدایی، موسی اکبری، اشرف پایمزد، وجیهه صادقی، محمداسماعیل سلمان پور، علیرضا کاهیوند، نگار مروتی، محمدابراهیم مازنی، زهرا خردمند، مجتبی احمدوند، زهرا طاهری، مهناز سخاوت زاده، ابوالفضل مهری، طیبه فتاحی، صالح فتاحی، حسن بلند، منیره السادات هاشمی، امیر زراندوز، زهرا جالینوسی، عاطفه جعفری سیاوشانی، علی چهارنایی، سیده مریم طاهری، اکبر خوردچشم (ویراستار)، زهره قموشی (ویراستار)، احمد عطایی (ویراستار)، سعید ستوده مهر (ویراستار)، سیده هلیا فضل آذر (ویراستار)، امیرمسعود حاجی محمودی (ویراستار)، نسیم علی اکبری (ویراستار)، مهدیه شریفی (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار)، اسماعیل تشیعی (ویراستار)، لیلاسادات حیدری خانقشلاقی (ویراستار)، مینا طاشی (ویراستار)، امین فرجی (ویراستار)، حانیه سادات شریعتمداری (ویراستار)، زهرا صفری زاد (ویراستار)، سعید ابراهیمی (ویراستار)، محمد ملکی (ویراستار)، محسن فراهانی (ویراستار)، صادق محمدی (ویراستار)، امیرحسین علم طلب (ویراستار)، صادق رمضانی زاده (ویراستار)، مختار حسامی (ویراستار)، مهدی یعقوبیان (ویراستار)، فرشته انصاری (ویراستار)، محمد آقاصالح (ویراستار)، مینا سعیدی ملک (ویراستار)، فاطمه قادری (ویراستار)، معصومه ارچندانی (ویراستار)، مجتبی سراری (ویراستار)، ریحانه شعبان زاده (ویراستار)، حسین پاشازاده(گرافیست)، اسماعیل شریف کاظمی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست)، فرناز ابوالحسنی(گرافیست) فاطمه اکران
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
2850000 ریال 2565000 ریال
مجتبی احمدوند، مهناز سخاوت زاده، حسن بلند، منیره السادات هاشمی، محمدابراهیم مازنی، زهرا خردمند، مجید قدیمی، سپهر متولی خیاوی، سیده مریم طاهری، معصومه سعیدی، پیمان خوش راه، ریحانه شعبان زاده، عاطفه جعفری سیاوشانی، میلاد حزنیان، محمدرضا محمدی، کیمیا توکلی، مریم نظری، نسیم علی اکبری (ویراستار)، آیدین مصطفی زاده (ویراستار)، مهدیه شریفی (ویراستار)، سمیه خادمان (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار)، میلاد عزیزی (ویراستار)، امیرمحمد یوسفی (ویراستار)، جواهر باب (ویراستار)، راضیه جلالی (ویراستار)، پیام ابراهیم نژاد (ویراستار)، امیرمسعود حاجی محمودی (ویراستار)، سعید ستوده مهر (ویراستار)، سیده هلیا فضل آذر (ویراستار)، فاطمه قادری (ویراستار)، معصومه ارچندانی (ویراستار)، سعید ابراهیمی (ویراستار)، محمد آقاصالح (ویراستار)، صادق رمضانی زاده (ویراستار)، محسن فراهانی (ویراستار)، سجاد شهرابی فراهانی (ویراستار)، مجتبی سراری (ویراستار)، هاجر سلیمی خاتونی (ویراستار)، محمد ملکی (ویراستار)، محمد پوررضا (ویراستار)، حسین پاشازاده(گرافیست)، اسماعیل شریف کاظمی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست)، فرناز ابوالحسنی(گرافیست) مجتبی احمدوند
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
3300000 ریال 2970000 ریال
محمدابراهیم مازنی، زهرا خردمند، حسن بلند، منیره السادات هاشمی، ریحانه شعبان زاده، مجید قدیمی، مجتبی احمدوند، مهناز سخاوت زاده، سحر درویشی، پیمان خوش راه، سیده مریم طاهری، مریم نظری، زهرا جالینوسی، میلاد حزنیان، وحید صابری، عاطفه جعفری سیاوشانی، آیدین مصطفی زاده (ویراستار)، مهدیه شریفی (ویراستار)، امیرمحمد یوسفی (ویراستار)، نسیم علی اکبری (ویراستار)، زهرا حسن زاده (ویراستار)، صالح احصایی (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار)، سلیمان علی محمدی (ویراستار)، علی بالود (ویراستار)، میلاد عزیزی (ویراستار)، محمد آقاصالح (ویراستار)، سعید ابراهیمی (ویراستار)، کیارش پورمهدی (ویراستار)، مختار حسامی (ویراستار)، فاطمه قادری (ویراستار)، رضا خبازها (ویراستار)، معصومه ارچندانی (ویراستار)، هاجر سلیمی خاتونی (ویراستار)، عرفان وکیلی (ویراستار)، سیدمحمد معروفی (ویراستار)، وجیهه صادقی (ویراستار)، علیرضا محمدی (ویراستار)، محمد پوررضا (ویراستار)، حسین اله وردی (ویراستار)، جواهر باب (ویراستار)، فاطمه شاهمرادی (ویراستار)، علیرضا محمدحسینی (ویراستار)، ابوالفضل جعفری (ویراستار)، محمد ملکی (ویراستار)، سعید ستوده مهر (ویراستار)، اسماعیل شریف کاظمی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست) محمدابراهیم مازنی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
3300000 ریال 2970000 ریال
فاطمه اکران، مجید قدیمی، فهیمه قاسمی زرگر، هانی رکن الدینی، وجیهه صادقی، محمداسماعیل سلمان پور، علیرضا کاهیوند، نگار مروتی، نیلوفر شیرخدایی، سیده مریم طاهری، صالح فتاحی، زهرا طاهری، امیر زراندوز، محسن فراهانی، حسن بلند، منیره السادات هاشمی، مهناز سخاوت زاده، محمدابراهیم مازنی، زهرا خردمند، ریحانه شعبان زاده، مجتبی احمدوند، اشرف پایمزد، عاطفه جعفری سیاوشانی، سحر درویشی، سمیه خادمان (ویراستار)، مختار حسامی (ویراستار)، سعید ستوده مهر (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار)، احمد عطایی (ویراستار)، امیرمسعود حاجی محمودی (ویراستار)، اکبر خوردچشم (ویراستار)، مهدیه شریفی (ویراستار)، نسیم علی اکبری (ویراستار)، اسماعیل تشیعی (ویراستار)، عاطفه گزمه (ویراستار)، کیارش پورمهدی (ویراستار)، زهره قموشی (ویراستار)، مهدی صدیق شریف (ویراستار)، نیوشا باقری (ویراستار)، امیرحسین صیادی (ویراستار)، مریم نظری (ویراستار)، سجاد شهرابی فراهانی (ویراستار)، محمد ملکی (ویراستار)، زهرا حسن زاده (ویراستار)، معصومه ارچندانی (ویراستار)، زهرا جالینوسی (ویراستار)، حسین پاشازاده(گرافیست)، اسماعیل شریف کاظمی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست) فاطمه اکران
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
3300000 ریال 2970000 ریال
فاطمه اکران، اشرف پایمزد، سیده مریم طاهری، امیرحسین قدیانی منفرد، سعید ستوده مهر، امیر زراندوز، محسن فراهانی، مجتبی احمدوند، مهناز سخاوت زاده، حسن بلند، منیره السادات هاشمی، زهرا خردمند، سیدمحمدعلی جنانی، محمدابراهیم مازنی، ریحانه شعبان زاده، زهرا گل منش، وجیهه صادقی، امیرحسین صیادی، وحید دهقانی، محمداسماعیل سلمان پور، علیرضا کاهیوند، نگار مروتی، آمنه سحرخیزپورشیرازی، زینب صالحی، مختار حسامی (ویراستار)، مریم نظری (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار)، احمد عطایی (ویراستار)، زهرا صادقی مالواجردی (ویراستار)، کیارش پورمهدی (ویراستار)، الناز گنجکار (ویراستار)، زهرا صفری زاد (ویراستار)، مریم صالحی (ویراستار)، محمد آقاصالح (ویراستار)، اکبر خوردچشم (ویراستار)، امیرمسعود حاجی محمودی (ویراستار)، نسیم علی اکبری (ویراستار)، مهدیه شریفی (ویراستار)، فرشته انصاری (ویراستار)، الهام مقدادیان (ویراستار)، شکیبا مسعودی نسب (ویراستار)، معصومه حسینی صفا (ویراستار)، محبوبه اصفهانی (ویراستار)، فاطمه قادری (ویراستار)، رضا خبازها (ویراستار)، معصومه ارچندانی (ویراستار)، سعید ابراهیمی (ویراستار)، موسی اکبری (ویراستار)، سلیمان علی محمدی (ویراستار)، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، اسماعیل شریف کاظمی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست)، فرناز ابوالحسنی(گرافیست) فاطمه اکران
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
2850000 ریال 2565000 ریال
محمدابراهیم مازنی، زهرا خردمند، حسن بلند، منیره السادات هاشمی، ریحانه شعبان زاده، مجید قدیمی، مجتبی احمدوند، مهناز سخاوت زاده، سحر درویشی، پیمان خوش راه، سیده مریم طاهری، مریم نظری، زهرا جالینوسی، میلاد حزنیان، وحید صابری، عاطفه جعفری سیاوشانی، آیدین مصطفی زاده (ویراستار)، مهدیه شریفی (ویراستار)، امیرمحمد یوسفی (ویراستار)، نسیم علی اکبری (ویراستار)، زهرا حسن زاده (ویراستار)، صالح احصایی (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار)، سلیمان علی محمدی (ویراستار)، علی بالود (ویراستار)، میلاد عزیزی (ویراستار)، محمد آقاصالح (ویراستار)، سعید ابراهیمی (ویراستار)، کیارش پورمهدی (ویراستار)، مختار حسامی (ویراستار)، فاطمه قادری (ویراستار)، رضا خبازها (ویراستار)، معصومه ارچندانی (ویراستار)، هاجر سلیمی خاتونی (ویراستار)، عرفان وکیلی (ویراستار)، سیدمحمد معروفی (ویراستار)، وجیهه صادقی (ویراستار)، علیرضا محمدی (ویراستار)، محمد پوررضا (ویراستار)، حسین اله وردی (ویراستار)، جواهر باب (ویراستار)، فاطمه شاهمرادی (ویراستار)، علیرضا محمدحسینی (ویراستار)، ابوالفضل جعفری (ویراستار)، محمد ملکی (ویراستار)، سعید ستوده مهر (ویراستار)، اسماعیل شریف کاظمی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست) محمدابراهیم مازنی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
3300000 ریال 2970000 ریال
امین امینی پویا، سعید ستوده مهر (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار) امین امینی پویا
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
590000 ریال 531000 ریال
پری ناز گلپایگانی، نیلوفر شیرخدایی نادر، زهرا نعمتی، علی نوری (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار)، احمد منصوری (ویراستار)، زهرا محبوبی نژاد (ویراستار)، لیلا صالح پور(گرافیست)، ساناز یوسفی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست) پری ناز گلپایگانی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اسفند 1402
3000000 ریال 2700000 ریال
محمدرضا محمدی، سمیه خادمان، مهدی مظلوم شایان، مهدی نظری، محمد کشوری، منیره سادات هاشمی، حسین منصوری، علی جعفری ندوشن، فاطمه محمدی، زهرا سیدقاسم (ویراستار)، ریحانه شعبان زاده (ویراستار)، لیدا علی اکبری (ویراستار)، دینا مومنی (ویراستار)، معصومه رحمانی (ویراستار)، اسحاق طالب بزرگی (ویراستار)، سعید بهروزی فر (ویراستار) محمدرضا محمدی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - بهمن 1402
3000000 ریال
فاطمه اکران، مجتبی احمدوند، سیدمحمدعلی جنانی، امیرحسین قدیانی، محمداسماعیل سلمان پور، حسن بلند، محمدابراهیم مازنی، علیرضا کاهیوند، نگار مروتی، اشرف پایمزد، زهرا خردمند، وحید دهقانی، امیر زراندوز، مهناز سخاوت زاده، ریحانه شعبان زاده، وجیهه صادقی، امیرحسین صیادی، سیده مریم طاهری، محسن فراهانی، زهرا گل منش، منیره السادات هاشمی، معصومه حسینی صفا، سعید بهروزی فر، الناز گنجکار (ویراستار)، زهرا صفری زاد (ویراستار)، مریم صالحی (ویراستار)، شکیبا مسعودی نسب (ویراستار)، الهام مقدادیان (ویراستار)، محمد آقاصالح (ویراستار)، کیارش پورمهدی (ویراستار)، مختار حسامی (ویراستار)، معصومه ارچندانی (ویراستار)، فاطمه قادری (ویراستار)، رضا خبازها (ویراستار)، سعید ابراهیمی (ویراستار)، نسیم علی اکبری (ویراستار)، سلیمان علی محمدی (ویراستار)، عاطفه جعفری سیاوشانی (ویراستار)، زهرا صادقی مالواجردی (ویراستار)، صادق محمدی (ویراستار)، محبوبه اصفهانی (ویراستار)، فرشته انصاری (ویراستار)، سعید ستوده مهر (ویراستار)، موسی اکبری (ویراستار)، احمد عطایی (ویراستار)، ساسان سپهری نژاد(گرافیست)، ساناز یوسفی(گرافیست) فاطمه اکران
ناشر: منتشران وابسته به (موسسه منتشران علم و دانش) - بهمن 1402
2400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد