ترتیب بر اساس:
پل موران، اصغر نوری (مترجم)، تحریریه ی نشرمرکز (ویراستار)، بابک احمدی(مقدمه) پل موران
ناشر: نشر مرکز - خرداد 1402
770000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 325000 ریال
آرتور شوپنهاور، رضا ولی یاری (مترجم)، تحریریه ی نشرمرکز (ویراستار) آرتور شوپنهاور
ناشر: نشر مرکز - آبان 1402
2850000 ریال
علیرضا میراسدالله، تحریریه ی نشر مرکز (ویراستار) علیرضا میراسدالله
ناشر: نشر مرکز - 1390
29500 ریال
علیرضا میراسدالله، تحریریه ی نشر مرکز (ویراستار) علیرضا میراسدالله
ناشر: نشر مرکز - اردیبهشت 1388
29500 ریال
رضا کاظمی، تحریریه ی نشر مرکز (ویراستار) رضا کاظمی
ناشر: نشر مرکز - مرداد 1391
36000 ریال
جووانینو گوارسکی، مرجان رضایی (مترجم)، تحریریه ی نشرمرکز (ویراستار) جووانینو گوارسکی
ناشر: نشر مرکز - اسفند 1397
238000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد