ترتیب بر اساس:
آر راداکریشنان، اس. بالاسوبرامانیان، سعید جهانیان (مترجم)، عادل آذر (مترجم)، ناهیده کاظم زاده گنجی (ویراستار) آر راداکریشنان
ناشر: سمت - دی 1402
2520000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 487500 ریال
پی رادهاکریشنان، اس. بالاسوبرامانیان، وی راجو، سیدداود صاحبی (مترجم)، محمدجواد حبیب الهی (مترجم)، اکرم غلامی (ویراستار) پی رادهاکریشنان
ناشر: ابتکار دانش - تیر 1401
1500000 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد