ترتیب بر اساس:
علی ضیغمی، ابوالفضل رضایی علی ضیغمی
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - آذر 1402
2800000 ریال
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
ابوالفضل رضایی، عبدالحسین فقهی ابوالفضل رضایی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1397
900000 ریال
ابوالفضل رضائی (ویراستار)، مینو سیاهکالی مرادی(شاعر) ابوالفضل رضائی (ویراستار)
ناشر: فرآیین - بهمن 1401
ابوالفضل رضایی ابوالفضل رضایی
ناشر: سنجش و دانش - دی 1398
350000 ریال
محمدنورالدین عبدالمنعم، ابوالفضل رضائی (مترجم) محمدنورالدین عبدالمنعم
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
120000 ریال
ناشر: فرآیین - بهمن 1402
1800000 ریال
سامی یوسفی گلعذانی، حمیدرضا رضائی عالم، ابوالفضل رضایی، علیرضا پیامی، علی صبوری آبریز (ویراستار) سامی یوسفی گلعذانی
ناشر: آزادی قلم - اردیبهشت 1403
900000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد