ترتیب بر اساس:
آندریاس فی نینگر، نصرالله کسرائیان (مترجم) آندریاس فی نینگر
ناشر: اسرار دانش - آذر 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 560000 ریال
آندریاس فی نینگر آندریاس فی نینگر
ناشر: اسرار دانش - اسفند 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
آندرئاس فینینگر آندرئاس فینینگر
ناشر: سروش - خرداد 1400
1550000 ریال 1395000 ریال
آندرئاس فینینگر، امیر ایافت (مترجم) آندرئاس فینینگر
ناشر: سروش - مهر 1384
170000 ریال
آندرئاس فینینگر، سیدامیر ایافت (مترجم) آندرئاس فینینگر
ناشر: سروش - مهر 1391
850000 ریال
آندرئاس فینینگر، امیر ایافت (مترجم) آندرئاس فینینگر
ناشر: سروش - آذر 1385
60000 ریال
آندرئاس فینینگر، سیدامیر ایافت (مترجم) آندرئاس فینینگر
ناشر: سروش - تیر 1388
140000 ریال
آندرئاس فینینگر آندرئاس فینینگر
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - خرداد 1396
1550000 ریال
آندرئاس فینینگر، سیدامیر ایافت (مترجم) آندرئاس فینینگر
ناشر: سروش - آذر 1389
850000 ریال
آندریاس فی نینگر، امیر ایافت (مترجم) آندریاس فی نینگر
ناشر: سروش - خرداد 1402
1550000 ریال
آندرئاس فینینگر آندرئاس فینینگر
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - آبان 1398
1550000 ریال
آندرئاس فینینگر آندرئاس فینینگر
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - آذر 1393
1550000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد