ترتیب بر اساس:
آر راداکریشنان، اس. بالاسوبرامانیان، سعید جهانیان (مترجم)، عادل آذر (مترجم)، ناهیده کاظم زاده گنجی (ویراستار) آر راداکریشنان
ناشر: سمت - دی 1402
2520000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
نمایش 1 - 1 از 1 مورد