جستجوی دقیق تر

دسته بندی:

موضوع:
ترتیب بر اساس:
امیرنجات شجاعی، فاطمه اسدی (ویراستار)، آرزو بهرامی (ویراستار)، مینا پروین (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار)، فرحناز حسینی (ویراستار)، مرضیه زندوکیلی (ویراستار)، زهرا زینل (ویراستار)، معصومه سلیمی (ویراستار)، عطیه علیشاه (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، اسماعیل محمدزاده (ویراستار)، شیدا کیمیایی راد (ویراستار)، ابوالفضل مزرعتی(زیرنظر) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - تیر 1402
2650000 ریال 2385000 ریال
کریس وارد، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کریس وارد
ناشر: آدینه - 1400
280000 ریال 224000 ریال
سهیلا کوزه گران کازرونی، فرناز نصیری، مینا پروین (ویراستار)، آرزو بهرامی (ویراستار)، شیدا کیمیایی راد (ویراستار) سهیلا کوزه گران کازرونی
ناشر: بین المللی گاج - اردیبهشت 1402
1800000 ریال 1440000 ریال
حیدر جلالی، ابراهیم امینی، رضا آقاجانی، پروانه سعادت خواه (ویراستار)، مینا پروین (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار)، آرزو بهرامی (ویراستار) حیدر جلالی
ناشر: شرکت انتشارات بین المللی گاج - بهمن 1402
1400000 ریال 1260000 ریال
ابراهیم امینی، حیدر جلالی، آرزو بهرامی (ویراستار)، مینا پروین (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار)، مریم پارسائیان (ویراستار)، پروانه سعادت خواه (ویراستار)، راضیه جمی (ویراستار) ابراهیم امینی
ناشر: بین المللی گاج - شهریور 1402
2910000 ریال 2619000 ریال
ابراهیم امینی، حیدر جلالی، آرزو بهرامی (ویراستار)، مینا پروین (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار)، مریم پارسائیان (ویراستار)، پروانه سعادت خواه (ویراستار)، راضیه جمی (ویراستار)، مریم جمشیدی باندری (ویراستار) ابراهیم امینی
ناشر: بین المللی گاج - آبان 1402
3350000 ریال 3015000 ریال
حیدر جلالی، ابراهیم امینی، رضا آقاجانی، پروانه سعادت خواه (ویراستار)، مینا پروین (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار)، آرزو بهرامی (ویراستار) حیدر جلالی
ناشر: شرکت انتشارات بین المللی گاج - بهمن 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
محمد رضایی بقا، مرتضی محسنی کبیر، آرزو بهرامی (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار)، مینا پروین (ویراستار)، پروانه سعادت خواه (ویراستار) محمد رضایی بقا
ناشر: شرکت انتشارات بین المللی گاج - بهمن 1402
2650000 ریال 2385000 ریال
حمیدرضا زارع، پروانه سعادت خواه (ویراستار)، مینا پروین (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار)، مرضیه زندوکیلی (ویراستار)، آرزو بهرامی (ویراستار) حمیدرضا زارع
ناشر: شرکت انتشارات بین المللی گاج - آذر 1402
5570000 ریال 5013000 ریال
امیر زراندوز، مینا پروین (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار)، آرزو بهرامی (ویراستار) امیر زراندوز
ناشر: شرکت انتشارات بین المللی گاج - بهمن 1402
1950000 ریال 1755000 ریال
حمیدرضا زارع، پروانه سعادت خواه (ویراستار)، مینا پروین (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار)، مرضیه زندوکیلی (ویراستار)، آرزو بهرامی (ویراستار) حمیدرضا زارع
ناشر: بین المللی گاج - مهر 1402
4590000 ریال 4131000 ریال
علی کریمی، هادی حمزه پور، ریحانه حاج بابا (ویراستار)، مریم حسینی (ویراستار)، سمیه حیدری (ویراستار)، آرزو بهرامی (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار)، مینا پروین (ویراستار) علی کریمی
ناشر: شرکت انتشارات بین المللی گاج - اردیبهشت 1403
2400000 ریال 2160000 ریال
ابراهیم امینی، حیدر جلالی، رضا آقاجانی، مینا پروین (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار)، آرزو بهرامی (ویراستار)، مرضیه زندوکیلی (ویراستار) ابراهیم امینی
ناشر: شرکت انتشارات بین المللی گاج - دی 1402
1400000 ریال 1260000 ریال
امیرحسین کریمی عقدا، شیدا کیمیایی راد (ویراستار)، زهرا زینل (ویراستار)، مریم احمدی (ویراستار)، آرزو بهرامی (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار) امیرحسین کریمی عقدا
ناشر: شرکت انتشارات بین المللی گاج - بهمن 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
مرضیه زندوکیلی، عطیه خادمی (ویراستار)، مینا پروین (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار)، آرزو بهرامی (ویراستار)، عطیه علیشاه (ویراستار)، مریم قربانی (ویراستار)، کوثر رعدی (ویراستار) مرضیه زندوکیلی
ناشر: شرکت انتشارات بین المللی گاج - بهمن 1402
2100000 ریال 1890000 ریال
مرتضی محسنی کبیر، محمد رضایی بقاء، مینا پروین (ویراستار)، آرزو بهرامی (ویراستار)، شیدا کیمیایی راد (ویراستار)، عطیه علیشاه (ویراستار)، مریم قربانی (ویراستار)، مریم احمدی (ویراستار)، کوثر رعدی (ویراستار) مرتضی محسنی کبیر
ناشر: شرکت انتشارات بین المللی گاج - بهمن 1402
2150000 ریال 1935000 ریال
نمایش 1 - 15 از 42 مورد